REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIESZKAŃ FIRMY PHU TRADE

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

1. Mieszkania wynajmowane są na doby
2. Liczba Gości przebywających w mieszkaniu nie może być większa niż 4 osoby. W przypadku stwierdzenia większej ilości umowa najmu zostaje wypowiedzona w trybie natychmiastowym, koszty za wynajem nie zostaną zwrócone.
3. Doba pobytu w mieszkaniu trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu
4. Przedłużenie pobytu w mieszkaniu powinno zostać zgłoszone do godz. 8:00 w dzień przed upływem termin najmu.
5. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnia się w miarę posiadanych wolnych terminów wynajmu mieszkania
6. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu w trakcie meldunku. Do prawidłowego zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości należy przedstawić drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (np. paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
7. Firma Trade zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa który:
a. nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
b. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
c. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.
8. Do zrealizowania rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 50% całkowitej wartości usługi.
9. W dniu zameldowania należy wpłacić pozostałą część należności za pobyt. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty (zaliczki lub pełnej wpłaty za wynajem mieszkania).
10. W dniu przekazania kluczy udzielana jest instrukcja dotycząca obsługi urządzeń elektrycznych na wyposażeniu mieszkania. Wówczas Gość zapoznaje się ze stanem technicznym oraz ilościowym wyposażenia wynajmowanego mieszkania.
11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia, równoznaczne jest z tym, że mieszkanie zostało odebrane bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Gościa.
12. Firma Trade ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego Gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do mieszkania.
13. Przedmioty pozostawione przez Gościa w mieszkaniu zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres.
14. Zgodnie z przepisami P.POŻ w mieszkaniach firmy Trade jest zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia apartamentu np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
15. Przy każdym opuszczeniu mieszkania przypominamy o sprawdzeniu czy jest ono zamknięte (okna, drzwi). Ponadto prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
16. Firma Trade nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w mieszkaniu.
17. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy znajdujących się na wyposażeniu mieszkania(np. ręczniki, poduszki, urządzenia, itd.).
18. W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .
19. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 Gość nie przestrzegający tej zasady może zostać poproszony o opuszczenie apartamentu.
20. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej firma Trade nałoży karę w wysokości 500,00 zł.
21. Gość który umyślnie lub przez przypadek zniszczy przedmiot znajdujący się na wyposażeniu mieszkania zostanie obciążony kosztami naprawy lub będzie zobowiązany pokryć w całości zaistniałe koszty. Gość odpowiada również za wszystkie zniszczenia wynikłe z zachowania osób trzecich przebywających w mieszkaniu oraz jego Gości.
22. W dniu wyjazdu wraz ze zdaniem kluczy nastąpi przekazanie stanu technicznego oraz ilościowego wyposażenia wynajmowanego mieszkania. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić mieszkanie. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze mieszkania przez Gościa , będą dochodzone na drodze sądowej.
23. W przypadku rażącego złamania zasad niniejszego regulamin usługa wynajmu mieszkania może być wypowiedziana w trybie natychmiastowym, czego skutkiem będzie konieczność opuszczenia przez Gościa wynajmowanego mieszkania.
24. Wcześniejszy wyjazd Gościa , z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
25. W przypadku zagubienia kluczy do mieszkania Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 500,00 zł.
26. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Trade wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2007 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
27. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas jeśli dojdzie do jakiegoś nieporozumienia bądź nie będą Państwo zadowoleni z naszych usług. Dołożymy wszelkich starań aby dokładnie zbadać problem i rozwiązać go.
28. Prosimy o stosowanie się regulaminu i życzymy miłego pobytu.